Rachunkowość zarządcza

Stosujemy nowoczesne systemy raportowania danych na potrzeby zarządzania firmą. Wspieramy i doradzamy poszukując najlepszych rozwiązań w prowadzeniu działalności.

 • przygotowanie okresowych sprawozdań finansowych
 • sporządzanie prognoz bilansów oraz rachunków zysków i strat
 • przygotowanie budżetu firmy na kolejny rok obrachunkowy uwzględniającego prognozę przewidywanych przychodów i kosztów
 • kontrolę realizacji budżetu w kolejnych miesiącach roku
 • analizy wskaźnikowe okresowych bilansów oraz rachunków zysków i strat
 • przygotowywanie analiz finansowych dotyczących bieżącej działalności
 • pomoc w przygotowaniu planów operacyjnych
 • bieżące konsultacje w zakresie prawa rachunkowego i podatkowego
 • przygotowanie wniosków kredytowych
 • uczestnictwo w negocjacjach dotyczących uzyskiwanych kredytów
 • przygotowywanie biznes planów wymaganych przez banki
 • analiza porównawcza wyników finansowych kolejnych lat
 • przygotowanie projektów przepisów wewnętrznych z zakresu rachunkowości

Masz pytania?
Zadzwoń!

(+48) 12 260 42 30

Darmowa wycena

Nasze usługi wyceniamy indywidualnie. Jeżeli chcesz otrzymać darmową wycenę, wypełnij formularz lub skontaktuj się z nami.