Księgowość uproszczona

Zapewniamy kompleksową obsługę dokumentacji rachunkowej i podatkowej. Prowadzimy księgowość firm rozliczających się przy pomocy uproszczonych metod księgowości takich jak książka przychodów i rozchodów oraz karta podatkowa.
  • ewidencjonowanie dokumentów księgowych w księdze przychodów i rozchodów
  • prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupu dla potrzeb podatku od towarów i usług
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
  • prowadzenie ewidencji wyposażenia
  • obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
  • obliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług
  • sporządzanie deklaracji podatkowych ,sprawozdań finansowych, sprawozdań do GUS
  • reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym
  • doradztwo w sprawach podatkowych i podatkowo-księgowych

Masz pytania?
Zadzwoń!

(+48) 12 260 42 30

Darmowa wycena

Nasze usługi wyceniamy indywidualnie. Jeżeli chcesz otrzymać darmową wycenę, wypełnij formularz lub skontaktuj się z nami.