Kadry i Płace

Zapewniamy kompleksową obsługę kadrowo–płacową realizowaną z wykorzystaniem renomowanych systemów i programów. Zajmujemy się wszelkimi czynnościami związanymi z pracownikami w Waszej firmie: wynagrodzenia, składki, urlopy, zwolnienia lekarskie, umowy o pracę i ich rozwiązanie, zatrudnienia i zwolnienia pracowników, to tylko niektóre z nich.
 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej związanej ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika
 • sporządzanie miesięcznych list płac
 • sporządzanie i przekazywanie deklaracji do Urzędu Skarbowego
 • sporządzenie i przekazywanie rocznych deklaracji o pobranych zaliczkach na podatek (PIT-11)
 • przygotowanie dokumentów związanych z umową o pracę, zmianami warunków zatrudnienia
 • sporządzanie świadectw pracy
 • przygotowywanie umów zlecenia i o dzieło
 • sporządzanie i przekazywanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS
 • przygotowywanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu
 • sporządzanie dla GUS sprawozdań dotyczących zatrudniania i wynagrodzeń pracowników
 • sporządzanie deklaracji do PFRON
 • sporządzanie raportów i zestawień kadrowo–płacowych
 • informowanie o należnościach z tytułu podatków i składek

Masz pytania?
Zadzwoń!

(+48) 12 260 42 30

Darmowa wycena

Nasze usługi wyceniamy indywidualnie. Jeżeli chcesz otrzymać darmową wycenę, wypełnij formularz lub skontaktuj się z nami.